Tuyệt chiêu làm bài đọc hiểu môn Tiếng Anh thi THPT quốc gia Utphighschools.Vn

Nhiều bạn ngại làm phần đọc hiểu trong bài thi tiếng Anh vì nó dài và khá khó. Với những thủ thuật dưới đây bạn có thể yêu cầu không bỏ sót một câu nào trong bài.

Phân chia thời gian

Với thời gian làm bài là 60 phút, 50 câu hỏi, bạn có thể phân bổ thời gian như sau:

  • 25 phút đầu tiên là phần nhận biết và hiểu câu (gạch chân câu, sửa lỗi, tìm từ đồng nghĩa-trái nghĩa, viết lại câu …
  • Còn 35 phút để làm phần đọc hiểu (thường là 3 bài).

Đọc hiểu là một trong những phần khó nhất của đề thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia.

Các bước hoàn thành phần đọc hiểu

1 / Kiểm tra đoạn văn

Quy tắc đầu tiên khi làm một đoạn văn đọc hiểu là xem lại toàn bộ đoạn văn để nắm được ý chính và nội dung của đoạn văn. Đừng bao giờ cố gắng dịch toàn bộ bài viết, điều này gây mất thời gian và dễ nản lòng. Ý chính thường nằm trong câu đầu tiên. Nếu đoạn văn bắt đầu bằng một câu hỏi hoặc tuyên bố, ý chính thường xuất hiện ở cuối.

2 / Giải quyết các vấn đề về từ vựng

Khi bạn đã hiểu ý cơ bản của đoạn văn, hãy đọc các câu hỏi trước và đặt các câu từ điển.

Loại 1: Câu hỏi tham khảo (câu hỏi từ điển)

  • Anh ấy / Họ, Họ, Họ … trong dòng “-” đề cập đến “-” (Từ Anh ấy / Họ, Họ, Họ … trong số dòng … để chỉ một cái gì đó …)
READ  Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Ominext Utphighschools.Vn

=> Với dạng này chỉ cần nhìn vào câu ngay trước từ in đậm là có thể giải được.

Loại 2: Câu hỏi từ vựng (câu hỏi từ vựng)

  • Biểu thức … theo thứ tự … tốt nhất có thể được thay thế bằng …
  • Từ … theo thứ tự … là nghĩa gần nhất / đối lập với …

(Từ / cụm từ … trong dòng số … có thể được thay thế bằng từ nào?)

=> Với dạng này bạn phải đọc cả câu để hiểu chính xác nghĩa của từ. Với một từ mới chưa biết nghĩa, bạn có thể thử kết hợp cả 4 phương án trong câu để tìm ra đáp án.

3 / Làm việc với các câu hỏi thông tin trong bài

Những câu hỏi như thế này phức tạp hơn những câu hỏi từ vựng.

Dạng 1: Theo đoạn văn tại sao / cái gì / như thế nào…? (Theo đoạn văn, tại sao? Gì? Thế nào?…)

Dạng 2: NGOẠI LỆ … (ngoại trừ), tôi KHÔNG đề cập đến …. (không đề cập), ÍT NHẤT có thể là … (không chắc …)

=> Với hai dạng bài này, thí sinh cần chú ý nắm được các từ khóa của câu hỏi trong bài. Để trả lời, bạn cần tìm đoạn văn có chứa từ khóa này. Đặc biệt chú ý đến Dạng 2 để không bị nhầm lẫn và chọn sai phương án.

3 / Câu hỏi về nội dung

Loại 1: Chủ đề / ý chính / chủ đề của đoạn văn này là gì? (Chủ đề của bài báo là gì?)

Loại 2: Từ đoạn văn có thể kết luận rằng …

Tại sao tác giả lại nhắc đến ____? (Tại sao tác giả lại nhắc đến …?)

Mục đích chính của tác giả trong đoạn 2/3 là để … (Mục đích chính của tác giả trong đoạn 2/3 là để …)

Ý kiến ​​/ thái độ của tác giả của ____ là gì? (Quan điểm / thái độ của tác giả được thể hiện trong bài viết là gì?)

=> Đối với 2 dạng trên, câu trả lời thường nằm ở đầu hoặc cuối đoạn văn. CHÚ Ý: Chủ đề của cả bài văn cần bao hàm toàn bộ nội dung, không chỉ là ý chính của đoạn 1 hay đoạn 2.

READ  Trình độ văn hóa trong đơn xin việc trình bày thế nào? Utphighschools.Vn

Khuyên bảo

  • Tăng từ điển mới
  • Cố gắng đọc nhiều cùng với sự hiểu biết mỗi ngày để nâng cao trình độ của bạn
  • Đọc những thứ bạn yêu thích và hứng thú bằng tiếng Anh
  • Khi làm bài thi, quy tắc là không được bỏ sót một câu nào, kể cả những câu bạn không biết.

Susie

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_commentfonte setting_ 0, " , "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, resin_minize_ight ": 150," 0, "resize_image_normal": 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize18_news_ny", "resize18_gews", "resize_heize_neth": "300", "resize_neth", "300", "resize_neth" "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280", "resize_news": resize_news ": resize_large 400_height": "resize_large 400_height", "resize 0," resize_mobile_news_image_width ": 0, mobile_image_width": " setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text " : "", "mail_type": "smtp", "mail_smtpport": 25, "mail_smtphost": "mail.evara.vn", "mail_smtpuser": "noreply@evara.vn", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 " , "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false, "setting_use_location": false, "setting_false, data": "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_on" ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": Tìm kiếm thông tin c u1ee9u4 th u1c0f tr u01b0 u1eddng, nhưng u1ec3n được sinh ra cho u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};