Tư Vấn Thông Tin Đại Học

Khả Năng Được Chấp Nhận Vào Đại Học

Các chương trình trung học của UTP giúp chuẩn bị cho học sinh khả năng được chấp nhận vào các trường cao đẳng, đại học Mỹ qua việc học tại lớp, các hình thức tư vấn theo sát nhu cầu cụ thể của học sinh và qua quan hệ đối tác của UTP với các trường đại học uy tín. Chúng tôi đảm bảo học sinh luôn được hỗ trợ, hướng dẫn và xúc tiến quá trình dự tuyển, được chấp nhận vào các trường đại học phù hợp với mong muốn.

² Theo xếp hạng của U.S. News & World Report 2017.

Quan Hệ Hợp Tác Với Các Trường Đại Học Của UTP

UTP có quan hệ hợp tác với các trường đại học chọn lọc. Đây là các trường luôn đặt trọng tâm giúp du học sinh học tập đạt chất lượng vào đại học. Từ ngày học đầu tiên, học sinh đã được học cách chuẩn bị tốt nhất cho việc vào đại học, được tìm hiểu kĩ về các trường đối tác của UTP qua trao đổi trực tiếp với giáo viên tư vấn và đại diện của các trường đại học.