Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Y tế Huế Utphighschools.Vn

A. GIỚI THIỆU

B. NĂM 2021 THU THẬP THÔNG TIN

I. Thông tin chung

1. Ghi thời gian

  • Trường tuyển sinh nhiều đợt trong năm và liên tục nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển.

2. Đơn xin nhập học

– Phiếu đăng ký xét tuyển (mẫu 01).

– Bản sao các giấy tờ sau:

+ Học bạ THPT hoặc tương đương,

+ Văn bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp THCS (giấy chứng nhận tạm thời) đối với thí sinh tốt nghiệp trong năm xét tuyển.

+ Giấy chứng nhận khu vực, đối tượng ưu tiên (nếu có),

– 02 bộ phong bì (bì thư) có dán tem và lệ phí tham quan.

3. Đối tượng ghi

  • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

4. Phạm vi ghi

  • Tuyển sỉ khắp cả nước.

5. Phương pháp quản trị

  • Kiểm tra học bạ từ cấp 3.

6. Đào tạo

II. Các ngành tuyển dụng

1. Hệ cao đẳng

2. Hệ thống trung gian

dòng vô tính

Ghi chú

Bác sĩ y học cổ truyền

C. HÌNH ẢNH NHỎ BẤT NGỜ

Trường Cao đẳng Y tế Huế

Khi bạn yêu cầu thay đổi hoặc cập nhật nội dung trong bài viết này, vui lòng gửi email: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_commentfonte setting_ 0, " , "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, resize_image_tiny: 60, resin_he 0 ": 150," resize_image " "resize_image_normal": 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize18_news_ny", "resize18_news_ny", "resize18_neth": "300" ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ": resize_news": resize_large 400_height ":" resima_large 400_height "," resima 0, "resize_mobile_news_image_width": 0, "resize_ mobile_onight" : "1", "setting_signature_text" : "", "mail_type": "smtp", "mail_smtpport": 25, "mail_smtphost": "mail.evara.vn", "mail_smtpuser": "noreply@evara.vn", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 " , "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false, "setting_use_location": false, "setting_false, data": "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_on" ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": Tìm kiếm thông tin c u1ee9u 4 u00e1c tr u01b0 u1eddng nhưng u1ec3n được sinh ra cho u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Utphighschools.Vn