Sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin – Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị Utphighschools.Vn

Blog 0 lượt xem

Bộ giáo trình được biên soạn bởi hội đồng tác giả là cán bộ nghiên cứu, giáo viên của Viện Triết học – Học viện Chính trị Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, các học viện, trường đại học, Viện Triết học – Viện Hàn lâm Khoa học. Xã hội Việt Nam, tổ chức biên soạn trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu trước đó, đồng thời bổ sung nhiều nội dung, kiến ​​thức và kết quả nghiên cứu mới liên quan đến công cuộc đổi mới ở Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong 35 năm đổi mới đất nước.

Khóa học bao gồm 3 chương:

Chương 1 trình bày những nét khái quát nhất về tư tưởng, triết học Mác – Lênin và vai trò của triết học Mác – Lênin đối với đời sống quần chúng.

Chương 2 trình bày nội dung chủ yếu của chủ nghĩa duy vật biện chứng, bao gồm: vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng.

Chương 3 trình bày nội dung chủ yếu của chủ nghĩa duy vật lịch sử, bao gồm: vấn đề hình thái kinh tế – xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; nhận thức xã hội; triết lý về con người.

Chương trình học được thiết kế phù hợp với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phù hợp để người học cung cấp những kiến ​​thức, hiểu biết cơ bản, có hệ thống về triết học Mác – Lê-nin. xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng – duy vật làm cơ sở lý luận để nhận thức vấn đề và nội dung của các môn học khác; nhận thức rõ bản chất giá trị, khoa học và cách mạng của triết học Mác – Lê-nin. Đồng thời giúp học sinh vận dụng kiến ​​thức triết học Mác – Lênin, thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật để rèn luyện tư duy, giúp ích trong học tập và cuộc sống.

READ  Năng đoạn kim cương PDF - Ebook hay Utphighschools.Vn

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud