Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5 Utphighschools.Vn

Sách hay 0 lượt xem

Учебникът по математика за 5 клас е издаден от Министерството на образованието и обучението, за да помогне на учениците да усвоят елементарни математически умения. Книгата включва практически упражнения за части от учебника по математика за 5. клас.

Въведение в учебната програма по математика за 5. клас:

5 КЛАС МАТЕМАТИКА ЕПИЗОД 1

ГЛАВА 1. ПРЕГЛЕД И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АРОМАТИТЕ. РЕШЕНИЕ, СВЪРЗАНО С ОЦЕНКА. САМО ТАБЛИЦА НА ПЛОЩАТА НА ИЗМЕРВАНЕ
Урок 1. Преглед на концепцията за дроби
Урок 2. Преглед: Основни свойства на дробите
Урок 3. Преглед: Сравнете две дроби
Урок 4. Преглед: Сравнете две дроби (продължение)
Урок 5. Десетични знаци
Урок 6. Практика
Урок 7. Преглед: Събиране и изваждане на две дроби
Урок 8. Преглед: Умножение и деление на две дроби
Урок 9. Смесени числа
Урок 10. Смесени числа (продължение)
Урок 11. Практика
Урок 12+13+14. Съвместна практика
Урок 15. Преглед за решаване на математически задачи
Урок 16. Преглед и допълнение към решаването на проблеми
Урок 17. Практика – Математика VBT 5
Урок 18. Преглед и допълнение към решаването на проблеми (продължение)
Урок 19. Практика
Урок 20. Практикувайте заедно
Урок 21. Преглед: Таблица на единиците за дължина
Урок 22. Преглед: Таблица на единиците за дължина
Урок 23. Практика – Математика VBT 5
Урок 24. Квадрат дециметър. Квадратни хектометри
Урок 25. Квадратни милиметри – Таблица с единици за площ
Урок 26. Практика – Математика VBT 5
Урок 27. Хектари
Урок 28. Практика – Математика VBT 5
Урок 29+30+31. Съвместна практика
ГЛАВА 2. десетични числа. ИЗЧИСЛЕНИЯ С ЦИФРОВИ ЦИФРИ
Урок 32. Понятието за десетичните знаци
Урок 33. Десетична концепция (продължение)
Урок 34: Редове с десетични знаци – Четете, пишете десетични знаци
Урок 35. Практика – Математика VBT 5
Урок 36. Две равни дроби
Урок 37. Сравнете две десетични дроби
Урок 38. Практика – Математика VBT 5
Урок 39. Обща практика – Математика VBT 5
Урок 40. Запишете измерванията на дължината като десетични знаци
Урок 41. Практика – Математика VBT 5
Урок 42. Запишете измерванията на масата като десетични знаци
Урок 43. Запишете измерванията на площта като десетични дроби
Урок 44+45+46. Съвместна практика
Урок 47. Тествайте се
Урок 48. Съберете два знака след десетичната запетая
Урок 49. Практика – Математика VBT 5
Урок 50. Сбор от много десетични знаци
Урок 51. Практика
Урок 52. Извадете два знака след десетичната запетая
Урок 53. Практика – Математика VBT 5
Урок 54. Практикувайте заедно
Урок 55. Умножете десетичната запетая по цяло число
Урок 56. Умножете десетичната запетая по 10, 100, 1000,…
Урок 57. Практика
Урок 58. Умножете десетичната запетая по десетична
Урок 59+60. Практика
Урок 61+62. Съвместна практика
Урок 63. Разделете десетичната запетая на цяло число
Урок 64. Практика – Математика VBT 5
Урок 65. Разделете десетичната запетая на 10, 100, 1000,…
Урок 66. Разделете естествено число на естествено число, чието частно е десетично
Урок 67. Практика
Урок 68. Разделете естествено число на десетичен знак
Урок 69. Практика
Урок 70. Разделете десетичната запетая на десетична
Урок 71. Практика
Урок 72+73. Съвместна практика
Урок 74. Процент
Урок 75. Решете задачи за проценти
Урок 76. Практика – Математика VBT 5
Урок 77. Решете задачи за проценти (продължение)
Урок 78. Практика – Математика VBT 5
Урок 79. Решете задачи за проценти (продължение)
Урок 80. Практика – Математика VBT 5
Урок 81+82. Съвместна практика
Урок 83. Въведение в джобния калкулатор
Урок 84. Използване на калкулатор за решаване на процентни задачи
ГЛАВА 3. GETTER – VBT MATH 5 VOICE 1
Урок 85. Триъгълници
Урок 86. Площ на триъгълник
Урок 87. Практика
Урок 88. Практикувайте заедно
Урок 89. Тествайте се
5 КЛАС МАТЕМАТИКА ЕПИЗОД 2

READ  Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới Utphighschools.Vn

ГЛАВА 3. GETTER – VBT MATH 5 VOICE 2
Урок 90. Трапец
Урок 91. Площ на трапец
Урок 92. Практика – Математика VBT 5
Урок 93. Практикувайте заедно
Урок 94. Кръг. кръг
Урок 95. Обиколка на окръжност
Урок 96. Практика – Математика VBT 5
Урок 97. Площ на кръг
Урок 98. Практика – Математика VBT 5
Урок 99. Практикувайте заедно
Урок 100. Въведение във фен диаграмите
Урок 101 + 102. Практика по изчисляване на площ
Урок 103. Съвместна практика
Урок 104. Правоъгълна форма. куб
Урок 105. Околна площ и обща площ на правоъгълна кутия
Урок 106. Практика
Урок 107. Околна площ и обща площ на куб
Урок 108. Практика – Математика VBT 5
Урок 109. Практикувайте заедно
Урок 110. Обем на фигура
Урок 111. Кубични сантиметри. Кубичен дециметър
Урок 112. Кубични метри
Урок 113. Практика – Математика VBT 5
Урок 114. Обем на правоъгълна кутия
Урок 115. Обем на куб
Урок 116 + 117. Практикувайте заедно
Урок 118*. Цилиндрично въведение. Сфера Въведение
Урок 119 + 120. Практикувайте заедно
Урок 121. Тествайте се
ГЛАВА 4. МЕРКИ НА ВРЕМЕТО. МАТЕМАТИКА НА УНИКАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ
Урок 122. Таблица с единици за време
Урок 123. Добавете мерки за време
Урок 124. Извадете мярката за време
Урок 125. Практика
Урок 126. Умножете мярката за време по число
Урок 127. Разделете мярката за времето на число
Урок 128. Практика – Математика VBT 5
Урок 129. Практикувайте заедно
Урок 130. Скорост
Урок 131. Практика
Урок 132. Разстояние
Урок 133. Практика
Урок 134. Време
Урок 135. Практика – Математика VBT 5
Урок 136 + 137 + 138. Практикувайте заедно
ГЛАВА 5. ПРЕГЛЕД
Урок 139. Преглед на естествени числа
Урок 140 + 141. Преглед на дроби
Урок 142 + 143. Преглед на десетичните знаци
Урок 144 + 145. Преглед на измерване на дължина и измерване на маса
Урок 146. Преглед на измерване на площ
Урок 147. Преглед на измерване на обема
Урок 148. Преглед на измерване на площ и обем
Урок 149. Преглед на измерването на времето
Урок 150. Събиране
Урок 151. Изваждане
Урок 152. Практика
Урок 153. Умножение
Урок 154. Практика
Урок 155. Деление
Урок 156 + 157. Практика
Урок 158. Преглед на изчисления с мярка за време
Урок 159. Преглед на периметъра и площта на някои форми
Урок 160. Практика
Урок 161. Преглед за изчисляване на площта и обема на някои форми
Урок 162. Практика
Урок 163. Съвместна практика
Урок 164. Някои видове заучени задачи
Урок 165 + 166 + 167. Практика
Урок 168. Преглед на диаграми
Урок 169 + 170 + 171 + 172 + 173 + 174. Практикувайте заедно
Урок 175. Самопроверка – Математика VBT 5

READ  5 cuốn sách hay về công thức nước ép tốt lành và độc đáo Utphighschools.Vn

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud