Mẫu Báo cáo sinh hoạt chi bộ hàng tháng và cách trình bày Utphighschools.Vn

Blog 0 lượt xem

Soạn thảo mẫu báo cáo sinh hoạt chi bộ hàng tháng như thế nào? Mẫu báo cáo sinh hoạt chi bộ hàng tháng có nội dung gì? Mục đích của mẫu báo cáo sinh hoạt chi bộ hàng tháng là gì? Bài viết này sẽ giải đáp các vấn đề liên quan đến mẫu báo cáo sinh hoạt chi bộ hàng tháng giúp các đoàn thể biết cách soạn thảo mẫu đúng chuẩn.

1. Mẫu báo cáo chi bộ hàng tháng là gì? Tìm hiểu mẫu báo cáo chi bộ hàng tháng về hoạt động của chi nhánh

Các cơ quan, tổ chức phải có báo cáo tình hình hoạt động trong một tháng, đây là công việc quan trọng để đánh giá hiệu quả của tổ chức, từ đó đề ra kế hoạch hoạt động của mình trong những tháng tới.

READ  Phân Tích Nhân Vật Mị Utphighschools.Vn
Tìm hiểu mẫu báo cáo hàng tháng về hoạt động của chi nhánh
Tìm hiểu mẫu báo cáo hàng tháng về hoạt động của chi nhánh

Tương tự như vậy, chi bộ phải báo cáo hàng tháng về tình hình hoạt động của chi bộ để đảm bảo thực hiện và thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Báo cáo hoạt động hàng tháng của chi nhánh là một loại văn bản hành chính do chi nhánh trình bày với nội dung chủ yếu là nắm bắt thực tế hoạt động của chi nhánh hàng tháng từ đó đưa ra những dự toán cho hoạt động của chi nhánh. các hoạt động này đề xuất kế hoạch hành động cho những tháng tới.

Trong nội dung sau, utphighschools.vn sẽ hướng dẫn các bạn trình bày nội dung trong mẫu báo cáo sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

2. Hướng dẫn viết mẫu báo cáo chi bộ hàng tháng mới nhất

Trong báo cáo tình hình hoạt động của CN hàng tháng, nội dung sẽ được trình bày cụ thể theo từng phần, thể hiện rõ tình hình triển khai, kế hoạch và đề xuất thực hiện. Thông tin dưới đây sẽ giúp bạn trình bày rõ ràng hơn báo cáo hoạt động hàng tháng của chi nhánh.

Hướng dẫn viết báo cáo tình hình hoạt động của chi nhánh hàng tháng
Hướng dẫn viết báo cáo tình hình hoạt động của chi nhánh hàng tháng

2.1. Phần đầu báo cáo kết quả sinh hoạt chi bộ/ mẫu báo cáo tháng của chi bộ

Trình bày phần đầu của bản báo cáo hoạt động tháng của chi bộ chúng ta không những phải chú ý đến nội dung trong phần này mà còn phải trình bày chính xác những yếu tố góp phần tạo nên hình thức chuẩn của mẫu báo cáo sinh hoạt chi bộ tháng.

Theo đó, khi viết báo cáo, nhân viên cần đảm bảo viết đầy đủ các yếu tố sau:

– Góc trên, vị trí bên trái của văn bản: ghi tên đảng viên bằng chữ in hoa, không in đậm. Ngay bên dưới là tên chi nhánh, viết hoa và in đậm. Số văn bản báo cáo tình hình hoạt động của chi hội hàng tháng được viết chính giữa, ngay dưới phần ghi tên chi hội.

Ví dụ:

ĐẢNG BỘ ………….

BỘ ……………..

Số: … / BC-CB

Phần đầu báo cáo hoạt động hàng tháng của chi bộ
Phần đầu báo cáo hoạt động hàng tháng của chi bộ

– Ở góc trên bên phải của văn bản là dòng chữ Đảng cộng sản Việt Nam viết hoa, bên dưới dòng này ghi địa điểm (tên tỉnh), ngày, tháng, năm viết báo cáo.

Ví dụ:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày, tháng, năm …

– Tên báo cáo: Sử dụng chữ in hoa cho tên “BÁO CÁO”, Ngay dưới tên là nội dung báo cáo, cần ghi rõ báo cáo“ Kết quả công tác chi bộ trong tháng cụ thể, nhiệm vụ trong tháng cụ thể ”.

2.2. Nội dung trong báo cáo kết quả sinh hoạt chi bộ hàng tháng/báo cáo công tác đảng hàng tháng

Phần nội dung là phần chính cần được trình bày đầy đủ, gọn gàng, thông tin được trình bày rõ ràng theo từng phần chi tiết.

Dưới đây là thông tin về nội dung báo cáo chi tiết tình hình hoạt động của chi hội hàng tháng:

2.2.1. Báo cáo kết quả công việc tháng này

Trong phần này, bạn nên làm nổi bật các khía cạnh của nội dung, bao gồm:

– Tình hình thực hiện của lãnh đạo về nhiệm vụ chính trị do đơn vị giao.

– Tình hình thực hiện và kết quả công tác xây dựng đảng.

Báo cáo kết quả công việc tháng này
Báo cáo kết quả công việc tháng này

Trong đó bao gồm kết quả của các nhiệm vụ: công tác giáo dục tư tưởng chính trị; công việc tổ chức, cũng như giám sát và kiểm soát; hiệu quả lãnh đạo toàn cơ quan, ban ngành, đoàn thể.

Trong phần nội dung của báo cáo này, bạn nên chỉ ra từng khía cạnh, nhấn mạnh hiệu quả của các nhiệm vụ đã thực hiện, để làm rõ hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của các nhiệm vụ.

2.2.2. Viết bài tập cho tháng tiếp theo

Khi đã khái quát đầy đủ tác dụng của việc sinh hoạt chi bộ, bạn cần trình bày cụ thể những nhiệm vụ đề ra sẽ thực hiện trong những tháng tới.

Trong phần này các bạn nên ghi rõ những công việc cần làm trong tháng của chi bộ, cụ thể những công việc chính cần ghi rõ là:

– Đầu tiên, nêu rõ những nhiệm vụ chính trị mà tổ trưởng sẽ thực hiện trong tháng tới.

– Thứ hai, chỉ rõ những nhiệm vụ thực hiện trong công tác xây dựng đảng.

– Thứ ba, chỉ rõ công tác lãnh đạo của cơ quan, tổ chức cơ sở.

Viết bài tập cho tháng tiếp theo
Viết bài tập cho tháng tiếp theo

Đây là những phần chính được đề cập trong nhiệm vụ chính của tháng tiếp theo. Những nhiệm vụ này khi trình bày cần hình thành ngắn gọn, khẳng khái để thể hiện ý chí quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ sắp tới.

2.2.3. Viết phần cuối của báo cáo hoạt động hàng tháng của chi bộ

Phần cuối của báo cáo chi bộ hàng tháng sẽ là phần kết luận tóm tắt nội dung báo cáo, đồng thời nêu rõ kỳ báo cáo cụ thể, tháng nào trong năm, phần nào trong năm kèm theo kết luận một số vấn đề. nhiệm vụ tháng tới (ghi rõ tháng, năm).

Báo cáo này phải được ký bởi người có thẩm quyền phê duyệt báo cáo ban đầu. Sau đó là phần nhận báo cáo cụ thể gồm: chi ủy, chi ủy viên và lưu báo cáo trong chi bộ.

Cuối cùng là chữ ký của một cán bộ có thẩm quyền, có thể là trưởng ban hoặc thư ký thay mặt chi nhánh lập báo cáo.

Lưu ý: Các mẫu văn bản, phiếu khác gửi kèm theo mẫu báo cáo này gồm: Mẫu phiếu đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên trong tháng (ghi cụ thể tháng), mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng. số tiền chi nhánh trong tháng (ghi rõ tháng cụ thể).

Viết phần cuối của báo cáo hoạt động hàng tháng của chi bộ
Viết phần cuối của báo cáo hoạt động hàng tháng của chi bộ

Cho nên, mẫu báo cáo họp chi bộ hàng tháng được viết với nhiều mảng nội dung để phục vụ quá trình cán bộ viết nội dung chuẩn trong báo cáo. Hãy xem những gợi ý trong bài viết trên của utphighschools sẽ giúp bạn nhanh chóng hoàn thành báo cáo của mình đúng quy trình, chất lượng và biết cách đề ra kế hoạch cho tháng sau.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud