Mẫu bảng trích khấu hao tài sản cố định excel chuẩn nhất Utphighschools.Vn

Blog 0 lượt xem

Mẫu Bảng khấu hao trong Excel là gì?

Mẫu bảng tính khấu hao tài sản trong Excel là mẫu bảng tính khấu hao tài sản cố định được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp được lập bằng file Excel. Bảng trích khấu hao TSCĐ, bảng trích khấu hao TSCĐ hợp lý giúp công ty duy trì hiệu quả nguồn vốn cố định của mình.

Các doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200 sẽ lập bảng tính khấu hao tài sản cố định theo thông tư 200 (Mẫu № 06-TSCĐ) để trích khấu hao tài sản cố định theo đúng quy định, pháp luật về kế toán của doanh nghiệp mình.

Tải mẫu bảng tính khấu hao tài sản cố định doanh nghiệp trên Excel thông dụng nhất ✓ Bảng tính khấu hao tài sản cố định cập nhật chính xác nhất theo thông tư 200 ✓ Tính và phân bổ nội dung trích khấu hao tài sản cố định chuẩn bị sẵn dễ chỉnh sửa ✓ Tải về nhất -Mẫu bảng tính khấu hao tài sản cố định mới , miễn phí, để sử dụng ngay lập tức

Mẫu Bảng khấu hao trong Excel được sử dụng để làm gì?

Bảng trích khấu hao TSCĐ, mẫu bảng tính khấu hao TSCĐ được các doanh nghiệp sử dụng để phân bổ một cách có hệ thống giá trị hao mòn khi sử dụng TSCĐ trong quá trình sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Do tài sản cố định thường có thời gian sử dụng lâu dài nên để tránh trường hợp tài sản cố định khấu hao nhanh dẫn đến việc tính toán lợi nhuận khi xác định thuế TNDN không chính xác, công ty sẽ lập bảng trích khấu hao tài sản cố định để căn cứ vào khung thời gian quy định tại Thông tư 45/2013 / TT-BTC.

Sau đây là trích đoạn bảng phân bổ khấu hao TSCĐ thường dùng trong Excel ✓ Bảng tính, phân bổ khấu hao TSCĐ được xây dựng sẵn với nội dung dễ chỉnh sửa ✓ Tải mẫu bảng tính khấu hao TSCĐ, bảng tính khấu hao TSCĐ miễn phí mới nhất để sử dụng ngay trong ViecLamVui.

READ  List Ngôn Tình Hoàn 7 Utphighschools.Vn

Mẫu bảng tính khấu hao TSCĐ theo năm

Bảng tính trích khấu hao tài sản cố định hàng năm dành cho các doanh nghiệp sử dụng một bảng tính khấu hao tài sản cố định cho cả năm. Mẫu Bảng tính khấu hao hàng năm trên Excel sẽ chứa các thông tin sau:

  • Tên bài
  • Tiêu đề
  • Các cột trong Excel tương ứng với nội dung sau: №, Tên TSCĐ sản xuất, kinh doanh dịch vụ; số lượng tài sản cố định; giá trị lịch sử của tài sản cố định; tỷ lệ khấu hao hoặc thời gian sử dụng hữu ích; số tiền khấu hao hàng năm; khấu hao bình quân hàng quý; người sử dụng tài sản cố định.
  • Cán bộ kế toán và người chịu trách nhiệm kế toán ký, ghi rõ họ tên; Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu cuối bảng trích khấu hao TSCĐ.

Xem mẫu bảng tính khấu hao tài sản cố định cuối năm sau

>>> Tải file Excel Mẫu trích khấu hao TSCĐ theo năm với nội dung chuẩn được xây dựng sẵn, dễ dàng chỉnh sửa trực tiếp về:

Mẫu bảng tính khấu hao TSCĐ hàng tháng

Các doanh nghiệp tính khấu hao tài sản cố định hàng tháng sẽ sử dụng mẫu bảng tính khấu hao tài sản cố định hàng tháng với các thông tin chuẩn sau:

  • Tên đơn vị, bộ phận báo cáo
  • Tiêu đề
  • Tháng, năm tính hao mòn TSCĐ
  • Các cột trong Excel tương ứng với các thông tin sau: STT; bàn thắng; khấu hao hoặc thời gian sử dụng hữu ích; giá trị lịch sử của TSCĐ, số khấu hao; Tài khoản 627 – Tổng chi phí sản xuất (tính theo từng nhà máy sản xuất); Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công; Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng; Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp; TK 241 – Xây dựng hoàn thành; Tài khoản 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn; Tài khoản 242 – Chi phí trả trước dài hạn; Tài khoản 335 – Chi phí phải trả …
  • Cuối cùng là chữ ký của người lập bảng và kế toán trưởng.
READ  Đọc: Minh Triết trong ăn uống của phương Đông Utphighschools.Vn

Để biết chi tiết, vui lòng xem đoạn trích sau từ bảng tính khấu hao tài sản cố định cập nhật mới nhất, được lập hàng tháng

>>> Xem chi tiết bảng tính trích khấu hao tài sản cố định hàng tháng file Excel với nội dung chuẩn, dễ chỉnh sửa click tải miễn phí tại đây: Mẫu bảng tính khấu hao TSCĐ hàng tháng

➽➽➽ Xem thêm: Các mẫu văn bản thường dùng trong công tác quản lý, kiểm tra và sử dụng TSCĐ ở các công ty, xí nghiệp.

➽➽➽ Xem thêm: Các mẫu sổ sách, chứng từ kế toán theo thông tư 200 thường dùng trong các công ty, xí nghiệp

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud