Lý lịch cán bộ công chức mẫu 2a/TCTW nhằm mục đích gì? Utphighschools.Vn

Blog 0 lượt xem

1. Sơ yếu lý lịch 2a / TCTW dành cho công chức là gì?

Diễn tập Lý lịch công chức mẫu 2a / TCTW là tài liệu dùng để kê khai các thông tin liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu của tổ chức, cơ quan, đơn vị. Trong mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ công chức sẽ được trình bày những thông tin chi tiết về cán bộ, công chức này. thành viên trong gia đình của họ.

Mẫu CV công chức mẫu 2a
Sơ yếu lý lịch công chức mẫu 2a / TCTW

Đặc biệt, nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, dân tộc, nơi sinh, nơi ở hiện tại, nơi ở và nghề nghiệp của mình. Vị trí tuyển dụng, chức danh, chức danh công chức, bậc lương, hệ số, nhiệm vụ cụ thể được giao cũng như các thông tin liên quan đến quá trình công tác và công việc, sau đó chuyển cho cơ quan, đơn vị quản lý sử dụng lao động để biết tổng quan về hồ sơ. .

Mục đích của việc sử dụng sổ cán bộ, công chức là phục vụ công tác quản lý thông tin liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức làm việc trong đơn vị, cơ quan, đây là bộ hồ sơ đóng vai trò quan trọng và bắt buộc đối với mỗi cán bộ, công chức. người phục vụ trong quá trình làm việc tại đơn vị phải kê khai đầy đủ.

Xem thêm: Máy phát điện mẫu sơ yếu lý lịch đẹp Hỗ trợ đầy đủ tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung

2. Hướng dẫn khai lý lịch mẫu 2a/TCTW file Word

Cán bộ, công chức khi phải kê khai sơ yếu lý lịch phải sử dụng mẫu lý lịch 2a/TCTW file Word do pháp luật ban hành. Dưới đây, utphighschools.vn sẽ hướng dẫn khai lý lịch mẫu 2a/TCTW file Word đầy đủ nhất.

2.1. Tóm tắt thông tin cá nhân vào mẫu lý lịch 2a/TCTW file Word

Trong CV cá nhân mẫu lý lịch 2a/TCTW file Word sẽ bao gồm các thông tin về công chức được khai như họ, tên, bút danh, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán, nơi sinh, nơi ở hiện tại, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc gia đình. , trình độ học thuật ĐƯỢC RỒI nghề tự truyệnngày tham gia cách mạng, ngày ra quân – tuyển dụng, quân hàm hiện tại, ngày vào đảng, ngày vào đảng chính thức, ngày vào cơ quan, chức vụ hiện tại, ngạch công chức, bậc lương, Tình trạng sức khỏelực lượng lao động và các danh hiệu được trao tặng.

Thông tin ngắn gọn về bản thân người khai báo
Thông tin ngắn gọn về bản thân người khai báo

Tất cả những thông tin này rất cơ bản về người làm tờ khai sơ yếu lý lịch, bạn chỉ cần điền đầy đủ các thông tin cần thiết vào mẫu. Phần này chỉ là phần tóm tắt sơ yếu lý lịch cá nhân của khung, không cần điền những thông tin không cần thiết, điền vào chính giữa nội dung yêu cầu.

2.2. Phần lịch sử của người khai báo lý lịch cán bộ công chức mẫu 2a/TCTW

Phần lý lịch cán bộ công chức mẫu 2a/TCTW có thông tin chi tiết hơn về cán bộ, công chức khi được tuyển dụng vào các tổ chức đoàn thể, đảng và nhà nước. Về cơ bản, người khai báo nên liệt kê: Tóm tắt quá trình học tập, nguồn sinh kế chính của họ khi được cơ quan tuyển dụng, công việc họ đã làm (nêu chi tiết tất cả các công việc trước đây, nêu rõ bạn đã làm việc cho cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, chỉ tính hợp đồng lao động), thành tích nổi bật, đạt được trong quá trình vừa học vừa làm.

Sau đây là thông tin về quá trình công tác tại đơn vị, cơ quan hiện tại, bao gồm: chức danh đảng viên, tổ chức chính trị – xã hội, chính quyền (ghi rõ kiêm nhiệm), hoàn cảnh của từng thời gian công tác, nêu rõ ưu nhược điểm của từng giai đoạn, nêu rõ thời hạn lựa chọn, bổ nhiệm, đề bạt và thông tin về việc thay đổi lương, thuyên chuyển Đơn vị công tác, các chức danh đạt được, đi công tác nước ngoài, các danh hiệu được phong tặng, …

Trong phần lý lịch của người kê khai cần được trình bày chi tiết các thông tin chủ yếu về nơi làm việc và quá trình công tác, làm việc tại đơn vị.

Mô tả chi tiết lịch sử cá nhân của bạn
Mô tả chi tiết lịch sử cá nhân của bạn

2.3. Một phần lịch sử của người khai báo

Đặc điểm lịch sử của người kê khai khác với các trường hợp trên, đây là thông tin cá biệt đã xảy ra trong quá khứ, nhằm thông tin liên quan đến hoạt động, công việc của cán bộ, công chức, viên chức trong các thời kỳ trước. Ví dụ, các vấn đề về bỏ tù, bắt bớ, các chức vụ đã từng đảm nhiệm trong chế độ trước, từng tham gia một số đảng phái, dù thuộc ngụy quân, ngụy quyền hay không.

2.4. Thông tin về việc gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam

Lý lịch Công chức Mẫu 2a / TCTW phải cung cấp đầy đủ các thông tin như ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam, ngày chính thức vào đảng, ngày nộp đơn lần 2 và các thông tin liên quan khác trong hồ sơ đảng viên. sách.

Còn những bạn nào chưa biết thì để được làm việc trong cơ quan nhà nước, chính quyền thì bạn phải trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Đây là điều kiện tiên quyết và là yếu tố bắt buộc đối với công chức, viên chức.

Xem thêm: Tìm mua sơ yếu lý lịch ở đâu?, điều gì cần lưu ý khi mua chúng.

2.5. Thông tin cho các tổ chức chính trị – xã hội

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức khi lập sơ yếu lý lịch phải điền đầy đủ thông tin về việc tham gia các tổ chức chính trị – xã hội, hội nghề nghiệp như Đội thiếu niên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh hoặc các hoạt động mà anh tham gia trong các tổ chức chính trị trong và ngoài nước, cũng như trong các hiệp hội nghề nghiệp. Người thực hiện phải nêu rõ tên và mục đích hoạt động ảnh của các tổ chức tham gia.

Thông tin quy trình làm việc
Thông tin quy trình làm việc

2.6. Thông tin về đào tạo và giáo dục nghề nghiệp

Tất cả cán bộ, công nhân viên đều phải học nghề trình độ lý luận chính trịtrình độ tiếng Anh Đây là yếu tố cơ bản và bắt buộc đối với những người làm việc trong các tổ chức chính quyền nhà nước. Đồng thời phải ghi rõ thông tin về tên trường / cơ sở giáo dục, địa chỉ nơi học, chuyên ngành đào tạo, thời gian đào tạo, phương thức đào tạo và văn bằng được cấp. .

2.7. Phần thông tin về giải thưởng và kỷ luật

Trường hợp công chức, viên chức, người lao động hưởng công, bị kỷ luật khi đang công tác trong cơ quan quản lý thì phải nêu rõ thời gian, lý do, hình thức khen thưởng, kỷ luật, quy định của pháp luật và cấp quyết định về vấn đề này.

2.8. Phần thông tin về quan hệ gia đình và hoàn cảnh kinh tế

Người khai báo phải chỉ rõ nền tảng gia đình trong tự truyện bao gồm: tài sản, nhà, đất và các nguồn thu nhập của các thành viên trong gia đình từ cha, mẹ, người kê khai, vợ, chồng, con (nếu có).

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức phải trình bày về mối quan hệ gia đình, họ hàng trên cơ sở thông tin về họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, địa chỉ công tác, lý lịch, nơi cư trú, v.v. Hoàn cảnh kinh tế của các thành viên trong gia đình hai bên gia đình

Ngoài ra, yêu cầu kê khai thông tin về quan hệ xã hội tương tự như nội dung trên áp dụng đối với người có quan hệ ruột thịt, họ hàng với bản thân, gia đình (cả bên nội và bên ngoại).

Thông tin về thành phần gia đình và bản tự khai của người kê khai
Thông tin về thành phần gia đình và bản tự khai của người kê khai

2.9. Phần tự nhận xét trong mẫu khai lý lịch 2a/TCTW

Cuối cùng, trong sơ yếu lý lịch công chức mẫu khai lý lịch 2a/TCTW có phần phản ánh của bản thân người kê khai về các yếu tố: đạo đức, chính trị, thái độ, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật, kiến ​​thức, hiểu biết và năng lực chuyên môn cùng với các đề xuất liên quan đến tổ chức, biên chế và đơn vị công tác.

3. Kết luận mẫu lý lịch 2a/TCTW mới nhất

Diễn tập mẫu Lý lịch 2a/TCTW mới nhất chỉ dùng cho những người làm việc trong các đơn vị, tổ chức, cơ quan chính quyền, đảng phái, đoàn thể để quản lý thông tin cá nhân. Qua bài viết này, chắc hẳn mọi người đã hình dung được cách điền thông tin vào mẫu sơ yếu lý lịch này.

READ  Cách dùng, cấu trúc [VÍ DỤ MINH HỌA] Utphighschools.Vn
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud