HR là gì? Khái niệm công việc liên quan trong ngành HR Utphighschools.Vn

Blog 0 lượt xem

Như các bạn đã biết, HR là từ thường dùng để chỉ những người, bộ phận làm công tác nhân sự trong doanh nghiệp. Đối với các công ty lớn, nhân sự có vai trò vô cùng quan trọng và cũng là một phần không thể thiếu. Thông thường trong ngành nhân sự sẽ có rất nhiều vị trí công việc khác nhau như: quản trị nhân sự, trưởng phòng nhân sự, thực tập sinh nhân sự, chuyên viên tổng hợp nhân sự,… Trong bài viết này cô Uptalent sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu. Các khái niệm liên quan để làm việc trong bộ phận nhân sự. Mời các bạn theo dõi.

NỘI DUNG
1. Nhân sự là gì?
2. Nhân sự Freelancer là gì?
3. HR Admin là gì?
4. Nhà tổng hợp nhân sự là gì?
5. HR Executive là gì?
6. Thực tập sinh nhân sự là gì?
7. Giám đốc nhân sự là gì?
8. Trợ lý nhân sự là gì?

Công việc quản lý bán hàng

HR có nghĩa là nguồn nhân lực, có nghĩa là quản lý nguồn nhân lực. Đây là tên bộ phận, cũng như tên của những người làm công tác nhân sự trong doanh nghiệp.

Công việc của HR thường bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách, quy chế và trả lương, thưởng và các chế độ chăm lo xã hội trong doanh nghiệp. Ngoài ra, bộ phận nhân sự có trách nhiệm xây dựng môi trường làm việc để nhân viên công ty có thể làm việc một cách hiệu quả nhất.

Ngoài ra, nhân sự gắn liền với mọi hoạt động được thực hiện trong doanh nghiệp. Vì vậy, có thể cho rằng vai trò của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp là rất quan trọng.

Nguồn nhân lực, có nghĩa là quản lý nguồn nhân lực
>>>> Xem thêm: Vị trí và công việc trong ngành nhân sự

2. Nhân sự Freelancer là gì?

Freelancer là từ dùng để chỉ những người làm nghề tự do. Từ đó có thể kết luận rằng HR Freelancer là một người làm việc tự do.

READ  Tóm tắt & review sách Đời ngắn đừng ngủ dài - Robin Sharma Utphighschools.Vn

HR Freelancer làm việc mà không có hợp đồng lao động với bất kỳ công ty nào. Họ cũng không được đảm bảo phúc lợi và an sinh xã hội. Có thể nói, nghề này khá rủi ro, thu nhập cũng bấp bênh vì thế.

Nhiệm vụ chính của HR Freelancer là hoàn thành các yêu cầu của dự án mà họ đã nhận. Họ được tự do sắp xếp công việc của mình mà không bị giới hạn về thời gian và địa điểm làm việc. Họ có thể làm việc bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, miễn là họ hoàn thành công việc theo thỏa thuận với người đã thuê họ.

3. HR Admin là gì?

HR Admin là chức danh hành chính, quản lý nhân sự trong doanh nghiệp. Trách nhiệm của vị trí này là chịu trách nhiệm về mọi công việc hành chính nhân sự, chăm lo đời sống của nhân viên trong công ty và tìm cách kết nối các nhân viên với nhau. Đồng thời, HR Admin chịu trách nhiệm quản lý truyền thông nội bộ, xây dựng và tổ chức các hoạt động, chương trình nâng cao đời sống tinh thần của nhân viên công ty và các hoạt động khác.

4. Nhà tổng hợp nhân sự là gì?