Các điều khoản và điều kiện

 • Các Điều Khoản
 • Chào bạn. Dưới đây là các Điều khoản, Điều kiện sử dụng và Chính sách bảo mật đối với trang web www.utphighschools.vn cùng các thông tin khác và các dịch vụ do trang web (ở đây gọi chung là “Trang web”) cung cấp. Đây là thỏa thuận (“Thỏa thuận”) giữa University Track Preparation LLC (“UTP”) và bạn.
 • Khi sử dụng hay truy cập vào bất cứ phần nào của Trang web tức là bạn đồng ý với các điều khoản, điều kiện trong Thỏa thuận này. Thỏa thuận có thể có lúc được UTP cập nhật hoặc chỉnh sửa mà không cần đưa ra thông báo. Nếu tiếp tục truy cập vào Trang web tức là bạn đồng ý với bất kì thay đổi, chỉnh sửa nào trong Thỏa thuận này.
 • Khi truy cập hay sử dụng Trang web, bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm với việc sử dụng Trang web. Bạn chịu trách nhiệm tuân thủ theo bất cứ luật định nào áp dụng hiện hành.
 • Bản Quyền Sử Dụng
 • Tất cả các tư liệu thể hiện trên Trang web, bao gồm văn bản, hình ảnh, dữ liệu và các hình thức minh họa (gọi chung là “Tư liệu”) được bảo hộ bởi luật bản quyền, thương hiệu và sở hữu trí tuệ Mỹ và quốc tế, và do UTP sở hữu, quản lí và đăng kí cấp phép. Bất cứ hành động sao chép, đăng lại, tự đăng hoặc truyền tải Tư liệu, một phần hay toàn bộ, mà không được phép, đều bị nghiêm cấm.
 • UTP cho phép bạn truy cập, xem và lưu lại bản sao của Tư liệu trong giới hạn mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại, không độc quyền và không chuyển nhượng.
 • Quyền lợi này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản, điều kiện nào trong Thỏa thuận. UTP cũng có thể chấm dứt quyền lợi này bất cứ lúc nào. Khi đó, bạn phải hủy bỏ bất cứ Tư liệu nào đã tải xuống và đang lưu giữ, dù ở dạng điện tử hay bản in.
 • Thỏa thuận không không cho phép bạn, bằng văn bản rõ ràng hay hàm ý, quyền sử dụng bất kì thương hiệu nào của UTP theo luật liên bang hoặc thông luật, hoặc bất kì tài sản trí tuệ nào tương tự của UTP.
 • Cảnh Báo Sử Dụng
 • Bạn đang sử dụng Trang web với việc chấp nhận những rủi ro có thể có. Trang web và Tư liệu được cung cấp trên nền tảng “như nhận thấy” và “có thể có lỗi” mà không được đảm bảo ở bất kì hình thức nào, bằng văn bản rõ ràng hay hàm ý. UTP cảnh báo và từ chối tất cả mọi đảm bảo khác, bao gồm nhưng không giới hạn những đảm bảo cho mục đích sử dụng cụ thể mang tính hàm ý, tình trạng lây nhiễm virus máy tính hay việc không vi phạm sở hữu trí tuệ hay các vi phạm quyền lợi khác. UTP cũng như bất kì quản lí, thành viên, nhân viên, đại diện đối tác, người thụ hưởng, kế nhiệm hay đại diện nào của UTP đều không đại diện cho hoặc đảm bảo tính chính xác, những hệ quả có thể hay độ tin cậy của Tư liệu, của bất cứ thông tin nào trên Trang web hay trong Tư liệu, và bất kì thông tin nào trên các trang web thuộc bên thứ ba có liên kết từ Trang web.
 • Giới Hạn Trách Nhiệm
 • Trong bất kì hoàn cảnh nào, UTP cũng như bất kì quản lí, thành viên, nhân viên, đại diện đối tác, người thụ hưởng, kế nhiệm hay đại diện nào của UTP cũng sẽ không chịu trách nhiệm với những lệ thuộc, trì hoãn mang tính trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, xử phạt, hậu quả hay bất kì thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí đặc biệt khác có liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web hay Tư liệu, cho dù có hay không có dựa trên đảm bảo, hợp đồng, sai phạm hoặc bất cứ lí thuyết pháp lí nào khác, cho dù UTP có hay không có nhận thức được khả năng xảy ra những thiệt hại nói trên.
 • Bồi Thường Thiệt Hại
 • Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và đảm bảo không có thiệt hại cho UTP và các quản lí, thành viên, nhân viên, đại diện đối tác, người thụ hưởng, kế nhiệm, đại diện của UTP (ở đây gọi chung là “Những người được bồi thường”) đối với bất kì và tất cả mọi thiệt hại, trách nhiệm, nghĩa vụ, chi phí và phí tổn (bao gồm chi phí luật sư), kiện tụng, hành động, thủ tục, khiếu nại (bao gồm nhưng không giới hạn, (i) vi phạm của bạn với Thỏa thuận, (ii) việc bạn sử dụng và truy cập vào Trang web hay Tư liệu, và/hoặc (iii) vi phạm của bạn với bất kì bản quyền, thương hiệu, kiểu dáng thương hiệu, bí mật kinh doanh hay bảo mật thông tin của bất kì bên thứ ba nào) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web hay Tư liệu. Trong trường hợp UTP hay bất kì Người được bồi thường nào của UTP được yêu cầu tiến hành việc làm cần thiết để củng cố điều khoản này, bạn sẽ thanh toán toàn bộ chi phí và phí tổn luật của UTP và/hoặc Những người được bồi thường của UTP.
 • Các Liên Kết
 • Trang web có thể có các liên kết đến các trang web thuộc bên thứ ba không do UTP sở hữu hay quản lí. UTP không có quyền kiểm soát, quản lí và không giữ trách nhiệm với nội dung, chính sách bảo mật thông tin hay cách thức vận hành của bất kì trang web thuộc bên thứ ba nào. UTP chưa xem xét tất cả các trang web có liên kết với Trang web và không thể kiểm duyệt hay chỉnh sửa nội dung của bất kì trang web thuộc bên thứ ba nào. Khi sử dụng Trang web tức là bạn đã xác nhận rõ ràng việc không ràng buộc UTP với bất kì và tất cả trách nhiệm phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kì trang web thuộc bên thứ ba nào.
 • Bảo Mật Thông Tin Và Tiết Lộ Thông Tin Cá Nhân
 • UTP có thể thu thập các thông tin từ bạn bao gồm tên, số điện thoại và địa chỉ email dựa trên cơ sở tự nguyện (ví dụ, qua trang Liên hệ với chúng tôi hay trang Cơ hội nghề nghiệp). UTP không yêu cầu bạn gửi bất kì thông tin nào về cho UTP. Thông tin cá nhân mà bạn gửi về cho UTP có thể được sử dụng để trả lời các yêu cầu, thắc mắc hoặc để giúp phục vụ bạn tốt hơn.
 • UTP có quyền sử dụng thông tin thu thập về bạn và/hoặc máy tính của bạn cho bất kì mục đích công việc nào phù hợp với pháp luật, bao gồm việc giúp xác định các vấn đề xảy ra với các hệ thống máy chủ; để thu thập thông tin thống kê định lượng rộng hơn; để có thể vận hành Trang web; để bảo vệ, điều tra và ngăn ngừa các hoạt động gian lận, không được phép hoặc vi phạm pháp luật; hoặc để tiến hành bất kì một hành động nào cần thiết nhằm tuân thủ pháp luật hay để bảo vệ các quyền lợi của UTP hay để củng cố hiệu lực của Thỏa thuận này.
 • UTP có thể chia sẻ thông tin cá nhân về bạn liên quan đến hoặc trong quá trình đàm phán bất kì một trường hợp sát nhập, gây quỹ, thâu tóm, phá sản, giải thể, giao dịch hoặc thủ tục nào liên quan đến việc kinh doanh mua bán, chuyển giao, loại bỏ hoặc công bố toàn bộ hoặc một phần tình hình kinh doanh hoặc tài sản của UTP.
 • Cookies
 • Bạn ở tình trạng ẩn danh với UTP khi truy cập Trang web, nhưng UTP vẫn thu thập thông tin từ bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, loại hình trình duyệt, địa chỉ IP và tên miền. Các dữ liệu này được thu thập từ tất cả những ai truy cập Trang web, được xác định không mang tính cá nhân, và được sử dụng để quản lí, điều hành và theo dõi việc sử dụng nhằm cải tiến các dịch vụ của Trang web.
 • Trang web sử dụng các công ty và dịch vụ phân tích dữ liệu. Các đơn vị này dùng cookie để giúp Trang web phân tích cách người dùng sử dụng Trang web và lưu trữ thông tin. Thông tin do cookie tổng hợp được về việc sử dụng Trang web của bạn sẽ được chuyển đến và lưu trữ bởi bên thứ ba phù hợp. Một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu mà UTP sử dụng là Google Analytics. Bạn có thể chọn các hình thức sử dụng cookie từ Google Analytics bằng cách tải về trình duyệt của bạn chức năng chọn hoặc bỏ.
 • Luật Áp Dụng
 • Thỏa thuận này sẽ theo luật pháp của bang New York, không dẫn chiếu tới bất cứ xung đột điều khoản pháp luật nào.