Cơ Hội Nghề Nghiệp Và Văn Hoá

Giá Trị Của Chúng Tôi

Kinh nghiệm

Như một nhà giáo dục chân chính

Sự Đổi Mới

Bất cứ lúc nào có thể, tạo mọi điều kiện để phát triển

Đa Dạng Hoá

Về con người, văn hoá và suy nghĩ

Sự Liêm Chính
Và Chủ Định

Trong tất cả hành động và sự hợp tác để đạt kết quả đôi bên cùng thành công

Cân Bằng

Trong cuộc sống, công việc và học tập

Sự Hiện Diện

Bằng cách lắng nghe và phản hồi với tất cả thành viên, với các đối tác và với học sinh của chúng tôi

Đội Ngũ Quản Lý

John McDonough

Chief Executive Officer and Co-Owner

Doug Milstein

Chief Business Development Officer and Co-Owner

Beth Drake

Chief Operating Officer

Sean Mc Gladdery

Vice President Global Sales

Lisa Besso

Director of University Relations

Alex Kissel

Director of Center Operations

Peter Graves

Director of Academic Development

Judi Celano

Director of Business Operations

Ryan Davidson

Director of Information Systems

Kelly Casey

Director of Marketing

Jacki Lyons

Regional Director North America

Patricio Leyshon Hughes

Regional Director, Europe And Latin America

Tiffany Lee

Regional Director Asia Pacific

Amy Childs

Senior Admissions Manager – West Coast

Minh Nguyen

Senior Admissions Manager – East Coast

Mary Mcnamara

Senior Manager, Strategic Development

Eastin Deverna

Senior Manager, Center Operations

Benny Li

North America Recruitment Manager

Yvette Kim

North Asia Recruitment Manager

Linh Nguyen

Vietnam Recruitment Manager

Emily Brosnan

Host Family Manager

Megan Hyland

University Admissions Advisor

Andrew Russel

Academic Development Manager

Amelia Perri

Center Manager, BGHS & STHS

Sharon Crerend

Center Manager, SJHS

Mike Short

Center Manager, SCHS

Siana Sylvester

Center Manager, SAHS

Daniel Carlos

Center Manager, MCHS & TCHS

Cơ hội nghề nghiệp

Tìm hiểu các cơ hội nghề nghiệp tại LinkedIn hoặc gửi email đến careers@utphighschools.com

  

  • ESL Teacher (multiple positions)

    NY, NH, FL, AZ

  • Cross Cultural Coordinator (multiple positions)

    New York