Cách tính doanh thu bán hàng Utphighschools.Vn

Các doanh nghiệp luôn làm việc để tối đa hóa lợi nhuận, cụ thể là tăng doanh thu. Cách tính doanh thu bán hàng? Tỷ lệ phần trăm bán hàng được tính như thế nào? Và làm thế nào để tính toán thu nhập sinh lời?

Mục tiêu chính của bất kỳ doanh nghiệp nào là tạo ra lợi nhuận từ việc bán hàng. Vì vậy, khái niệm thu nhập gắn liền với quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Để làm tốt công tác kế toán trong công ty bạn cần lưu ý một điều đó là khái niệm doanh thu bán hàng và cách tính doanh thu, chênh lệch giữa doanh thu và doanh thu là bao nhiêu ?. Trong bài viết tiếp theo, 123Job sẽ cung cấp cho các bạn kế toán những hiểu biết cơ bản về khái niệm bán hàng và chiết khấu bán hàng. Điều này là vô cùng cần thiết cho việc hạch toán và ghi sổ trong kinh doanh.

I. Doanh thu bán hàng là gì?

Doanh thu bán hàng: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ báo cáo, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, góp phần phát triển nguồn vốn của chủ sở hữu.

Chúng ta chỉ có thể hiểu Doanh thu bán hàng là gì? Doanh thu bán hàng là toàn bộ số tiền thu được do bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu cho doanh nghiệp.

bán hàng

Doanh thu bán hàng là gì – Yếu tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp

II. Ý nghĩa của doanh thu bán hàng

Ý nghĩa của doanh thu bán hàng là gì? Doanh thu bán hàng là nguồn tài chính quan trọng của công ty, giúp công ty thanh toán các chi phí phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là nguồn tài chính quyết định đến các hoạt động của công ty trong kỳ báo cáo tiếp theo.

READ  Giải đáp WFH là gì? Tất tần tất những điều cần biết về Work From Home Utphighschools.Vn

Khi doanh nghiệp có doanh số bán hàng thường xuyên, điều này sẽ làm tăng tốc độ luân chuyển vốn và tăng vòng quay của vốn. Đồng thời tạo điều kiện cho bản thân công ty có được nguồn vốn chủ sở hữu lớn hơn, giúp giảm chi phí vay vốn bên ngoài.

Doanh thu bán hàng là căn cứ quan trọng để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Doanh thu tăng đồng nghĩa với việc tăng số tiền thu được và tăng lượng hàng bán ra, điều này cho thấy doanh nghiệp đã tạo được một vị thế nhất định trên thị trường. Ngoài ra, tăng doanh thu góp phần tăng lợi nhuận kinh doanh do đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý hiệu quả việc bán hàng và cung cấp dịch vụ.

III. Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng

Bài toán đặt ra cho các doanh nghiệp là phải quản lý và kiểm soát được các khoản thu chi từ đó xác định được kết quả kinh doanh một cách chính xác nhất. Doanh thu bán hàng chỉ được ghi nhận khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Công ty đã chuyển giao nhiều lợi ích và rủi ro của sản phẩm cho người mua.
– Công ty không còn sở hữu hoặc kiểm soát hàng hóa, quyền này được chuyển giao cho người mua.
– Nó có một cơ sở doanh thu tương đối vững chắc.
– Doanh nghiệp thu được lợi nhuận từ việc bán hàng hóa cho khách hàng.
– Dễ dàng xác định các chi phí liên quan đến việc tạo ra doanh thu.

IV. Cách tính doanh thu bán hàng?

Doanh thu bán hàng của công ty được chia thành hai loại doanh thu: Tổng doanh thu và doanh thu thuần.

1. Tổng thu nhập

Tổng doanh thu là tổng số tiền nhận được ban đầu sau khi thực hiện các hoạt động bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ. Tổng doanh thu được tính như sau:

Tổng doanh thu = Sản lượng * Giá bán

Cách tính doanh thu bán hàng?

Các cách tính doanh thu bán hàng trong kinh doanh

2. Doanh thu thuần

Thu nhập ròng là thu nhập thực tế của doanh nghiệp dùng để tính toán và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh. Từ thu nhập ròng, công ty có thể tính toán lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, từ đó xác định lãi lỗ trong kỳ.

READ  Giải Đáp mô hình Kinh doanh hệ thống là gì? Utphighschools.Vn

Doanh thu thuần = tổng doanh thu – các khoản giảm trừ

Trong đó các khoản khấu trừ bao gồm:
Chiết khấu thương mại: Giảm giá so với giá bán đã nêu của doanh nghiệp dành cho khách hàng mua buôn.
Giảm giá bán hàng: Khấu trừ vào giá bán chỉ định của doanh nghiệp cho người mua do hàng không phù hợp, kém chất lượng, lỗi thời …
Trị giá hàng bán bị trả lại: Là giá trị của doanh số đặt tiêu thụ nhưng bị khách hàng từ chối và trả lại.
Doanh nghiệp cần xác định tổng doanh thu và doanh thu thuần thông qua cách tính toán doanh thu bán hàng kiểm soát, quản lý số lượng hàng hóa bán ra và tính các khoản giảm trừ, chi phí.

V. Cách tính phần trăm doanh thu

Từ doanh thu bán hàng nhận được qua các năm, các kỳ báo cáo, ta có thể xác định được tốc độ tăng trưởng, mức độ hoàn thành kế hoạch. Đúng làm thế nào để tính toán phần trăm doanh số bán hàng Bạn có thể làm theo 2 cách tính phần trăm bán hàng dưới đây.

1. Tốc độ tăng trưởng

Tốc độ tăng trưởng là sự khác biệt giữa doanh số bán hàng trong năm n và năm n-1

Tốc độ tăng trưởng năm n = (năm n doanh số-năm n-1) / (năm n-1) * 100%

Trường hợp doanh số năm sau giảm so với năm trước thì% sẽ là số âm, tức là thay vì tăng thì sẽ có% này giảm đi.

Ví dụ sau sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tính tăng trưởng doanh thu:

ABC có doanh thu năm 2017 là 115 tỷ đồng. Tổng doanh thu năm 2018 là 132 tỷ đồng. Vậy tốc độ tăng trưởng doanh thu năm 2018 là bao nhiêu?

Áp dụng công thức tính trên để tính phần trăm doanh thu, ta có:

Tốc độ tăng trưởng 2018 = (Doanh thu 2018 – Doanh thu 2017) / Doanh thu 2017 * 100 = (132-115) / 115 = 14,78 (%)

Kết luận, năm 2018 công ty ABC có mức tăng trưởng gần 15% so với năm 2017.

2. Mức độ hoàn thành kế hoạch

Mức độ hoàn thành kế hoạch dùng để đo lường kết quả doanh thu thực tế so với kế hoạch đề ra.

Hoàn thành kế hoạch = (Thu nhập thực tế / Thu nhập kế hoạch) * 100%

Ví dụ: ABC đặt mục tiêu doanh thu năm 2018 là 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến quý III / 2018, tổng doanh thu của công ty đạt 145 tỷ đồng, liệu đã đạt được bao nhiêu phần trăm so với mục tiêu đề ra?

READ  Những Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Bạn Trai ngọt ngào và đáng yêu Utphighschools.Vn

Ta có: phần trăm đạt được = 145/150 * 100 = 96,66 (%)

Như vậy, chỉ sau 3 quý, số thu ngân sách đã đạt 96,66% kế hoạch đề ra, gần như hoàn thành mục tiêu đề ra.

Nếu mức độ thực hiện kế hoạch trên 100% có nghĩa là công ty đã đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Cách tính phần trăm doanh thu

Cách tính phần trăm doanh thu kinh doanh

TẠI VÌ. Cách tính thu nhập sinh lời

Doanh nghiệp có thu nhập sinh lời nếu tổng thu nhập bằng tổng chi phí. Khi đó, các khoản chi phí cố định, chi phí biến đổi sẽ được thu hồi và doanh nghiệp không tạo ra lợi nhuận. Cách tính thu nhập sinh lời được sử dụng theo công thức sau:

Thu nhập khả năng sinh lời = Sản lượng sinh lời * Giá bán
= [Chi phí cố định / ( Giá bán – Chi phí biến đổi)] * Giá
= Chi phí cố định / (1- Chi phí biến đổi / Giá bán)

Nếu tổng doanh thu cao hơn tổng chi phí thì doanh nghiệp có lãi. Ngược lại, doanh nghiệp sẽ rơi vào tình trạng lỗ vốn.

VII. Phân biệt giữa doanh số và doanh thu

Có rất nhiều người thường nhầm lẫn và không phân biệt đúng giữa doanh số và doanh thu.

Doanh thu là gì? Doanh số bán hàng là tổng số lượng hàng hóa và dịch vụ mà doanh nghiệp bán cho khách hàng của mình trong một khoảng thời gian. Doanh thu là tổng số tiền doanh nghiệp nhận được về lượng hàng hóa và dịch vụ đã cung cấp trong một khoảng thời gian và được ghi vào sổ kế toán, bao gồm cả các khoản ghi nợ.

Bạn cũng có thể hiểu bán hàng là tổng doanh thu, là tổng số tiền thu được từ số lượng và giá bán của sản phẩm, bao gồm các khoản giảm trừ như chiết khấu thương mại, chiết khấu hàng bán, hàng bán bị trả lại. . Và doanh thu sẽ là số tiền doanh nghiệp thu được sau khi bán hàng trừ đi các khoản giảm trừ và chi phí phát sinh trong quá trình bán hàng.

Việc phân biệt doanh số và doanh thu là rất cần thiết trong quá trình kinh doanh của công ty, góp phần đưa ra các kế hoạch, chiến lược thúc đẩy tăng doanh số và doanh thu cho công ty.

VII. Sự kết luận

Như vậy, qua bài viết trên, 123job.vn hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về Doanh thu bán hàng là gì?trên cách tính toán doanh thu bán hàng.

Đăng bởi Utphighschools.vn

Utphighschools nơi chia sẻ và tổng hợp những kiến thức về Giáo Dục không ở đâu có, không ở đâu chia sẻ.Cùng học thêm nhiều kiến thức bổ ích với Utphighschools nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud