Biên bản là gì? Những điều cơ bản nhất về biên bản hiện nay Utphighschools.Vn

Việc làm hợp pháp – Pháp lý

1. Phút là gì? Phút xem xét

1.1. Phút xem xét

Bảng điểm là gì? Phút xem xét

Biên bản là một loại ghi chú phổ biến trong các cuộc họp hoặc sự kiện giữa nhiều quốc gia (2 hoặc nhiều quốc gia). Giao thức là bản tóm tắt thông tin được tạo, nhận và duy trì làm bằng chứng và thông tin về một tổ chức, doanh nghiệp, công ty, công ty, QUẢNG CÁO, Doanh nghiệp hoặc những người, trong việc thực hiện nghĩa vụ pháp lý hoặc trong một giao dịch kinh doanh. Mặc dù hữu ích để nhấn mạnh chất lượng cơ bản có thể chứng minh của các giao thức. Thông tin được ghi lại được tạo ra hoặc nhận được khi bắt đầu, tiến hành hoặc hoàn thành một hoạt động thể chế hoặc cá nhân và bao gồm đủ nội dung, bối cảnh và cấu trúc để cung cấp bằng chứng về hoạt động đó.

Ba thuộc tính quan trọng vốn có trong tất cả các phút là:

  • Nội dung (tức là thông tin hoặc dữ liệu)
  • Bối cảnh (nghĩa là phải có khả năng xác định cách nó kết nối với các bản ghi khác và tổ chức đã tạo ra nó)
  • Cấu trúc (nghĩa là phải có logic vốn có trong cách thông tin được chứa – và siêu dữ liệu có khả năng xác định ngữ cảnh của nó – được sắp xếp theo thứ tự và cuối cùng có thể hiểu được đối với mắt người).

1.2. Thuộc tính quan trọng của phút

Thuộc tính quan trọng của phút
Thuộc tính quan trọng của phút

Kết quả của việc tuân thủ các thuộc tính này sẽ là việc tạo ra các bản ghi với các phẩm chất sau:

tính xác thực: Phải có khả năng xác định và tốt nhất là chứng minh quá trình tạo hồ sơ và người tạo được ủy quyền của nó là ai

Hoàn thành: Hồ sơ phải có đầy đủ các nội dung cần thiết để làm bằng chứng cho giao dịch mà bạn đang ghi. Điều này không có nghĩa là bản ghi phải chứa mọi thứ liên quan đến nó; nó chỉ được thực hiện theo cách riêng của nó

Độ tin cậy: Điều quan trọng là nội dung của bản ghi có thể được dựa vào như một bản trình bày chính xác về giao dịch mà bạn đang ghi lại.

dài hạn: Sau khi được khai báo để ghi âm, nội dung của nó không được thay đổi hoặc thay đổi theo bất kỳ cách nào. Điều này bảo toàn giá trị xác suất của nó (đảm bảo rằng nội dung của bản ghi vẫn chính xác như khi nó được tạo).

Cuối cùng, cần lưu ý rằng tất cả các thuộc tính và phẩm chất trên đều có thể áp dụng bất kể định dạng của bản ghi, cho dù đó là một tờ giấy, email, ảnh hay cơ sở dữ liệu. Hãy ghi phiếu cung cấp bằng chứng về sự tham gia của những người tham gia vào mỗi giao dịch hoặc quá trình và chứng minh rằng họ có thẩm quyền thích hợp để làm như vậy. Nó cũng phải đảm bảo về độ tin cậy của nội dung vị trí làm việc và các quyền đã biết của người tạo.

>> Xem thêm: Cách viết báo cáo lỗi

Các công việc kế toán – kiểm toán

2. Cách ghi

2.1. Bố cục và các bước tạo biên bản

Bố cục và các bước tạo biên bản
Bố cục và các bước tạo biên bản

Một văn bản sẽ có cách trình bày khác nhau về nội dung, nhưng về hình thức chúng đều có chung bố cục cơ bản như sau:

Đầu tiên như bất kỳ loại nào văn bản hành chính Mỗi văn bản luật hoặc văn bản quy phạm pháp luật phải có tiêu đề và phương châm của nhà nước ở trên, đầu tiên được viết in hoa rõ ràng, gọn gàng. Phần này giống như một nghi thức để xác nhận phạm vi pháp lý thuộc về quốc gia nào. Tên bản ghi sau đây. Có nhiều loại biên bản, chẳng hạn như biên bản kể chuyện và biên bản xử lý, Mẫu biên bản họp xử lý kỷ luật buộc thôi việc, giao thức giải thích mẫu, hợp đồng lương mẫu,… theo đó sẽ có những tên gọi khác nhau của biên bản nên bạn cần hiểu rõ tên loại biên bản mà mình sử dụng để viết cho chính xác. Trong phần chính của bố cục của giao thức, người tạo sẽ trình bày nội dung của những gì đã xảy ra. Trong đó phải ghi rõ: thời gian lập biên bản, địa điểm, thành phần tham gia, diễn biến từ khi bắt đầu đến khi kết thúc sự việc. Trong phần chính này, tất cả các yếu tố phải được ghi càng chi tiết và cụ thể càng tốt. Việc tránh tóm tắt sẽ làm giảm độ tin cậy của báo cáo và đôi khi thậm chí làm mất hiệu lực của báo cáo. Sau đó, phần dưới cùng sẽ là xác nhận rằng đó là chữ ký chính thức, dấu nháy đơn của những người tham gia, chủ tọa và thư ký (thư ký nghi thức). Ngoài ra, thời gian kết thúc cuộc họp hoặc thời gian ký giao thức xác nhận cũng phải được ghi rõ ràng và không được bỏ sót.

2.2. Tiêu chí ghi chính xác

Việc ghi chép chính xác phải dựa trên bốn điều kiện cơ bản sau đây. Bốn điều kiện này phải được đáp ứng đồng thời và không thể thiếu một trong bốn điều kiện. Các điều kiện đó là: tính chính xác, tính cụ thể, tính trung thực, độ tin cậy. Bốn điều kiện này được phản ánh trong hầu hết các yếu tố có trong báo cáo. Các số liệu, diễn biến ghi trong biên bản phải chính xác, cụ thể. Muốn vậy, người lập biên bản phải trung thực khi ghi chép và khai báo. Đồng thời, giao thức đôi khi có giá trị pháp lý nên phải có tính xác thực và độ tin cậy cao thông qua các quy trình, bước thực hiện nghiêm ngặt và tuân thủ các quy định cụ thể khi xây dựng giao thức. Sự trung thực này cũng là yêu cầu của những người chịu trách nhiệm ký giao thức. Vì họ phải là người đọc lại nội dung ghi trên đó, nếu đúng thì họ có quyền ký.

Tiêu chí ghi chính xác
Tiêu chí ghi chính xác
Chức vụ Công chức – Viên chức

3. Tầm quan trọng của việc xây dựng một hồ sơ hành chính tốt

3.1. Ưu điểm của một tệp quản trị tốt

Tất cả mọi thứ trong đó có thể được chấp nhận như là bằng chứng tại tòa án mà bạn dự kiến ​​sẽ kiện. Một hồ sơ hành chính tốt thể hiện thiện chí từ phía bạn và tôn trọng pháp luật. Nó thể hiện kiến ​​thức của bạn về luật pháp và những hạn chế mà nó đặt ra đối với cả hành vi của bạn và hành vi của chính phủ. Không chỉ vậy, nó còn tự tin rằng nó có thể dễ dàng được chấp nhận làm bằng chứng tại bất kỳ tòa án nào mà không cần lời khai cá nhân của tác giả hoặc nhân chứng. Một hồ sơ hành chính tốt sẽ có đầy đủ thông tin làm mất uy tín và làm mất uy tín đối với chính phủ của bạn. Nó hấp dẫn và thú vị đến mức không thể chịu được một giám khảo hay ban giám khảo.

Giao thức hành chính quy định khả năng xảy ra bất kỳ loại cố ý không tuân theo các nghĩa vụ pháp lý nhất định. Nguyên nhân là do tất cả tội phạm về thuế đều lấy “ý chí” làm điều kiện tiên quyết. Nó được tổ chức theo cách mà thông tin liên quan đến đối thủ cạnh tranh của bạn không thể tách rời khỏi thông tin giúp đối thủ của bạn mà không làm mất hiệu lực của cả hai. Điều này sẽ ngăn đối thủ của bạn giữ lại bằng chứng có thể buộc chính phủ rời khỏi bồi thẩm đoàn và cũng sẽ làm tăng khả năng nếu anh ta làm vậy, họ sẽ phạm tội giả mạo bồi thẩm viên. Và cũng được đưa ra bởi một người trung lập và không có lợi ích cá nhân đối với kết quả của quá trình tố tụng.

>> Xem thêm: Tổng quan về quy trình làm việc

3.2. Mẹo ghi âm, có thể trở thành bằng chứng trước tòa

Mẹo ghi âm, có thể trở thành bằng chứng trước tòa
Mẹo ghi âm, có thể trở thành bằng chứng trước tòa

Dưới đây là một số cách đơn giản hơn để đảm bảo rằng bằng chứng bạn thu thập có thể được chấp nhận làm bằng chứng trước tòa:

Mỗi phần bằng chứng cần có một chuỗi lưu giữ. Điều này có nghĩa là bạn cần biết ai đã tạo ra bằng chứng ngay từ đầu và tất cả những người đã tạo ra bằng chứng trước khi bạn nhận được nó.

Mọi thứ bạn hỗ trợ phải luôn được kiểm soát tích cực để đảm bảo rằng nó không bị ai đó có xung đột lợi ích làm sai lệch hoặc làm hỏng. Điều này bao gồm việc khóa bằng chứng và / hoặc mã hóa để không thể thay đổi bằng phương pháp điện tử bởi bất kỳ ai ngoài chủ sở hữu.

Bằng chứng phải tránh các giả định và diễn giải và chủ yếu tiết lộ các sự kiện có thể kiểm chứng được một cách khách quan về đối tượng.

Bằng chứng phải đến từ những người có kiến ​​thức cá nhân, trực tiếp về các sự kiện hoặc cáo buộc được đề cập. Nên tránh nghe vì giá trị bằng chứng của nó thấp hơn giá trị của kiến ​​thức trực tiếp.

Mọi thứ bạn tạo thêm vào hồ sơ của mình có giá trị lớn nhất khi nó được nhà sản xuất chứng nhận theo hình phạt khai man và nếu danh tính của người đó được công chứng.

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về kỷ lục là gì. Biết những điều này là hành trang tốt trong cuộc sống. Vì phút có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ lĩnh vực nào. Đặc biệt là khi bạn đi làm. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc ghi chép, cũng như nguyện vọng của bạn đối với công việc và sự nghiệp. Hãy truy cập website timviec365.vn để có thể tìm kiếm cho mình cơ hội việc làm tốt nhất nhé!

>>> Bạn đọc có thể quan tâm tìm hiểu thêm: Các ví dụ biên bản giao hàng Dùng để chuyển các công việc và tài sản được cập nhật mới nhất.

Tìm việc nhanh

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). nối thêm ""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 7691 & cateid = 223 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (.ct_cm "). removeClass (" hiden_dtblog ");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm'). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog"); }); $ (". show_cd"). click (function ($ {(this) .hide (); $ (". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");} ); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cd'). show (); $ (". chude"). addClass ("hiden_dtblog"); });

READ  [ToMo] Cung Sư Tử Hợp Với Cung Nào Nhất? Utphighschools.Vn
Đăng bởi Utphighschools.vn

Utphighschools nơi chia sẻ và tổng hợp những kiến thức về Giáo Dục không ở đâu có, không ở đâu chia sẻ.Cùng học thêm nhiều kiến thức bổ ích với Utphighschools nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud