Bảng cân đối tài khoản là gì? Hướng dẫn cách lập bảng cân đối tài khoản mới nhất Utphighschools.Vn

Bảng cân đối kế toán là một trong 4 bảng quan trọng mà kế toán doanh nghiệp cần phải lập. Chính vì vậy mà trong bài viết dưới đây 123job sẽ bật mí cho độc giả biết cân bằng là gì và những thông tin liên quan đến cân bằng.

Mỗi nghiệp vụ về tài khoản tài sản và nguồn vốn phát sinh trong doanh nghiệp phải được ghi vào bảng cân đối kế toán. Vì vậy, trong những thông tin sau đây mà 123job.vn sẽ chia sẻ với bạn đọc Cân bằng là gì?làm thế nào để tạo ra một sự cân bằng và số dư tài khoản mẫu.

I. Hiểu các chi tiết của bảng cân đối kế toán

1. Cân bằng là gì?

Đúng Cân bằng là gì? Số dư tài khoản (hay còn gọi là số dư phát sinh) được tạo ra để xác minh, đối chiếu số liệu ghi trên sổ sách, chứng từ nhằm kiểm soát tính chính xác của số liệu trước khi nhập vào số dư. bảng cân đối kế toán hoặc các giao dịch kinh tế khác.

Cân bằng là gì?

Cân bằng là gì?

2. Cần phân biệt rõ ràng giữa bảng cân đối kế toán và bảng cân đối kế toán

Sự khác biệt chính giữa cân bằng và cân bằng là gì? Bảng cân đối kế toán sẽ giúp đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực thông qua các chi tiết được thể hiện trong bảng như số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ và sự xuất hiện của các tài khoản kế toán của công ty. Đồng thời, bảng cân đối kế toán sẽ giúp các nhà quản lý học cách đánh giá chính xác về công ty thông qua bảng cân đối kế toán mở và khóa sổ tại thời điểm lập mà không cần thêm bất kỳ khoản nào khác.

3. Mục đích của bảng cân đối kế toán là gì?

Vì vậy, mục tiêu trong kế toán số dư tài khoản Gì? Do khái niệm bảng cân đối kế toán, như đã trình bày ở trên, việc lập bảng sẽ giúp phản ánh khái quát tình hình tăng giảm và hiện trạng tài sản, tài khoản vốn của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo và từ đầu năm. đến cuối năm, kỳ báo cáo.

READ  TOP Trung tâm Đào tạo Digital Marketing tại Hà Nội Utphighschools.Vn

Mục đích của sự cân bằng là gì?

Mục đích của sự cân bằng là gì?

Số liệu phản ánh trên bảng cân đối kế toán sẽ là căn cứ để kiểm tra việc ghi sổ trên các sổ cái. Ngoài ra, còn phải đối chiếu, kiểm soát các số liệu đã ghi trên báo cáo tài chính và phải đính kèm với báo cáo tài chính của cơ quan thuế.

II. Cách cân đối tài khoản theo thông tư 133

Việc lập số dư tài khoản của chúng tôi dựa trên phương pháp lập số dư theo Thông tư № 133 với các thông tin sau:

1. Mẫu số dư tài khoản theo Thông tư 133

Trước hết, theo cách lập bảng cân đối kế toán thì để có thể lập bảng cân đối kế toán chúng ta cần có một bảng cân đối kế toán theo thông tư 133.

Tải mẫu cân đối (Word): TẠI ĐÂY

Tải mẫu số dư theo Thông tư 133 (Excel): TẠI ĐÂY

2. Cách cân đối tài khoản theo thông tư 133

Đầu tiên, cơ sở để lập bảng cân đối kế toán dựa trên:

 • Số lượng nhân viên kế toán

 • Bảng cân đối kế toán của kỳ trước

Sau đó, dựa trên cơ sở và mẫu từ số dư ở trên, chúng ta sẽ có làm thế nào để vẽ một sự cân bằng Theo thông tư № 133 như sau:

 • Làm việc trước khi quyết toán:

  • Bắt buộc phải ghi và ghi sổ kế toán chi tiết vào sổ cái.

  • Thực hiện kiểm tra, đối chiếu giữa các sổ sách liên quan.

 • Dữ liệu khi được ghi trên bảng cân đối kế toán sẽ được chia thành 2 loại:

  • Loại thứ nhất là loại phản ánh số dư tài khoản đầu kỳ (Cột 1, 2 – Nhập số dư đầu kỳ) và cuối kỳ (Cột 5, 6 – Nhập số dư đầu kỳ) cuối năm). Trong đó tổng số dư Nợ phải trả tích lũy sẽ được phản ánh trong cột Nợ và tổng số dư Có được cộng dồn sẽ được phản ánh trong cột Có.

  • Thứ hai là loại số liệu phản ánh số phát sinh của các tài khoản từ đầu kỳ đến cuối kỳ báo cáo (cột 3, 4 – Số phát sinh trong tháng). Trường hợp, giống như loại trên, tổng số dư Nợ cũng được ghi vào cột Nợ và tổng số dư Có cũng được ghi vào cột Có.

READ  Anki - Phần Mềm Flashcard Hữu Dụng Cho Người Học Ngoại Ngữ Utphighschools.Vn

kỹ năng cân bằngMục đích của sự cân bằng là gì?

 • Cột A, B: Nhập số tài khoản, tên tài khoản của tất cả các tài khoản Cấp 1 mà đơn vị sử dụng và số tài khoản Cấp 2 cần phân tích.

 • Cột 1, 2 – Phản ánh số dư đầu kỳ

  • Hai cột này sẽ phản ánh số dư từ ngày đầu tiên của tháng đầu năm (Số dư đầu kỳ báo cáo).

  • Dữ liệu thường được sử dụng để ghi vào các cột này dựa trên Số dư đầu kỳ của tháng đầu năm trên sổ cái; hoặc trên cơ sở phần “Số dư cuối kỳ” của Bảng cân đối kế toán năm trước.

 • Cột 3, 4 – Nhập số đã xảy ra trong kỳ

  • Hai cột này sẽ phản ánh tổng số Nợ và tổng số Có của các tài khoản trong năm báo cáo.

  • Số liệu để ghi vào phần này căn cứ vào dòng “Các khoản dự thu phát sinh từ đầu năm” trên từng tài khoản có liên quan trên Sổ kế toán.

 • Cột 5, 6– Nhập số dư cuối cùng

  • Hai cột này phản ánh số dư cuối kỳ (cuối kỳ) của năm báo cáo.

  • Số liệu ghi vào phần này phải căn cứ vào số dư cuối tháng của tháng cuối năm kế toán ghi trên Sổ Cái hoặc tính theo cột số dư đầu năm (cột 1 , 2). Trong năm (cột 3, 4) trong bảng cân đối kế toán năm nay.

  • Dữ liệu trong cột 5 và 6 sẽ được sử dụng để lập bảng cân đối kế toán cho năm sau.

Sau khi ghi lại tất cả các dữ liệu liên quan đến các tài khoản. Sau đó, bạn cần phải thực hiện tổng số tiền Bảng cân đối kế toán.

III. Cách lập số dư mẫu F01-DNN

1. Cân mẫu theo mẫu FO1-DNN

Trọng tải mẫu cân bằng theo mẫu F01 – DNN: TẠI ĐÂY

2. Hướng dẫn lập số dư theo mẫu F01-DNN

Căn cứ vào mẫu F01 – DNN trên, cách lập bảng cân đối kế toán sẽ dựa trên hai cơ sở:

 • Cuối kỳ báo cáo, tổng số dư Nợ của tất cả các tài khoản phát sinh trong kỳ phải bằng tổng số dư Có của tất cả các tài khoản tổng hợp.

 • Tương tự, tổng số tiền phát sinh bên ghi nợ cũng phải bằng tổng số tiền phát sinh bên có của tất cả các tài khoản.

Cách cân đối tài khoản theo thông tư 133

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo mẫu F01-DNN

Chi tiết về cách vẽ một bảng cân đối là:

 • cột A – Nhập số tài khoản (mã tài khoản): Cột này chỉ ghi số liệu của từng tài khoản cấp 1 (hoặc đôi khi đối với cấp 1 và cấp 2) mà công ty có thể sử dụng trong năm báo cáo.

 • Cột HẾT – Ghi tên tài khoản: Dùng để ghi tên tài khoản của tất cả các tài khoản tổng hợp (hoặc chi tiết) từ loại 1 đến loại 9. Mỗi tài khoản phải lưu trên một dòng, liên tiếp từ tài khoản có số bé nhất đến tài khoản lớn nhất. số, bất kể tài khoản có số dư cuối kỳ hay không trong kỳ có số phát sinh.

 • Cột 1, 2 – Nhập số dư đầu năm: Hai cột này phản ánh số dư Nợ đầu năm và Có đầu năm của từng tài khoản. Số liệu được ghi vào cột 1, cột 2 “Số dư đầu năm” trên cơ sở sổ kế toán hoặc sổ Nhật ký – Sổ cái, hoặc trên cơ sở số liệu ghi ở cột 5 và cột 6 của Bảng cân đối kế toán. năm trước.

 • Cột 3, 4 – Ghi số phát sinh trong năm: Hai cột này dùng để phản ánh số dư Nợ và Có của từng tài khoản trong năm báo cáo. Số liệu ghi ở cột 3 và cột 4 được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Nợ và tổng số phát sinh bên Có của từng tài khoản được ghi trên sổ cái hoặc sổ nhật ký chung trong niên độ kế toán.

 • 5,6 cột – Bút toán cuối năm: Dùng để ghi số dư Nợ cuối năm và số dư Có cuối năm của từng tài khoản trong năm báo cáo. Dữ liệu ghi ở cột 5 và 6 sẽ được tính theo công thức sau:

Số dư cuối kỳ (cuối kỳ) = Bảng cân đối kế toán + Tăng trong kỳ – Tăng giảm trong kỳ

IV. Cách kiểm tra dữ liệu số dư tài khoản

Căn cứ vào cách lập số dư tài khoản, cách kiểm tra chi tiết số dư tài khoản theo dòng sau:

 • Bước 1: Thực hiện kiểm tra đối chiếu giữa sổ cái chi tiết và sổ cái.

 • Bước 2: Kiểm tra và so sánh các giao dịch mới phát sinh với sổ cái.

 • Bước 3: Kiểm tra, đối chiếu công nợ của khách hàng.

 • Bước 4: Kiểm tra các nghĩa vụ khác

 • Bước 5: Kiểm tra lại đầu vào và kê khai thuế GTGT đầu vào – đầu ra so với tờ khai thuế

 • Bước 6: Cân đối đầu vào và đầu ra.

 • Bước 7: Đảm bảo chữ ký đã hoàn tất.

 • Bước 8: Kiểm tra xem các khoản phải thu, phải trả đã đúng chưa?

READ  Những Dòng Status Hay Về Tình Yêu Buồn Cho Người Cô Đơn Utphighschools.Vn

Cách kiểm tra dữ liệu số dư tài khoảnCách kiểm tra dữ liệu số dư tài khoản

 • Bước 9: Kiểm tra các chữ ký trên bảng lương xem có đầy đủ không, số liệu trên sổ so với bảng lương đã đối chiếu.

 • Bước 10: Kiểm tra hàng tồn kho xem có phù hợp không.

 • Bước 11: Kiểm tra hồ sơ kèm theo tờ khai đã đầy đủ chưa?

 • Bước 12: Kiểm tra hợp đồng lao động, mã số thuế cá nhân và hồ sơ bảo hiểm.

V. Kết luận

Qua những thông tin mà 123job đã chia sẻ trên đây số dư tài khoản, cách lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 133 và Mẫu F01 – DNN. Chúng tôi hy vọng bạn thấy thông tin này hữu ích, đặc biệt là đối với những người làm việc trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán.

Đăng bởi Utphighschools.vn

Utphighschools nơi chia sẻ và tổng hợp những kiến thức về Giáo Dục không ở đâu có, không ở đâu chia sẻ.Cùng học thêm nhiều kiến thức bổ ích với Utphighschools nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud