20 câu hỏi phỏng vấn vị trí kế toán Utphighschools.Vn

Blog 0 lượt xem

Như bạn đã biết, có rất nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp để tuyển dụng thành công một kế toán cứng trong thị trường ngày nay. Nếu bạn đã sử dụng dịch vụ đăng tuyển dụng miễn phí và nhận được nhiều hồ sơ từ các ứng viên thì đã đến lúc bắt đầu quá trình phỏng vấn. Đánh giá kỹ năng mềm và sự phù hợp với văn hóa là vô cùng quan trọng.

Headhunter bổ nhiệm trưởng phòng tài chính kế toán

Mục lục

20 câu hỏi phỏng vấn kế toán sẽ đánh giá kiến ​​thức và mức độ tiềm năng của ứng viên.

Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của câu hỏi phỏng vấn kế toán để giúp bạn đánh giá kiến ​​thức và tiềm năng của ứng viên. Dưới đây là 20 câu hỏi cho một cuộc phỏng vấn kế toán và tài chính và những điều cần chú ý trong câu trả lời của ứng viên:

READ  Trượt cấp 3 phải làm sao? Lựa chọn nào cho các bạn học sinh? - Utphighschools.Vn

1. “Sự khác biệt giữa các khoản phải thu (AR) và nợ phải trả (AP) là gì?”

Đây là một trong những câu hỏi chính cho buổi phỏng vấn kế toán mà bạn có thể sử dụng để tìm hiểu thêm về kiến ​​thức kế toán tổng hợp của các ứng viên kế toán. Cách họ phản hồi thông qua lời nói và ngôn ngữ cơ thể sẽ tiết lộ liệu họ có thực sự hiểu những điều cơ bản về kế toán hay không.

2. Khi một công ty sử dụng bút toán kép, các khoản mục nào cần được cân đối trên sổ cái

Đây là một vấn đề lớn. Các kế toán viên được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm sẽ không có vấn đề gì khi trả lời. Cũng giống như câu hỏi đầu tiên, cách ứng viên trả lời sẽ tiết lộ liệu anh ta còn thiếu hay đủ tiêu chuẩn cho vị trí kế toán của công ty bạn.

dich-vu-headhunter

Xem thêm: Mô tả công việc của bộ phận tài chính – kế toán chính

3. Kể tên 2-3 nốt nhạc đặc biệt

Mặc dù đây cũng là một câu hỏi chính, bạn có thể tiếp tục hỏi các câu hỏi tiếp theo liên quan dựa trên công việc cụ thể hoặc quá trình làm việc của ứng viên. Hoặc, như một bài kiểm tra kỹ năng, bạn có thể đưa ra một số ghi chú mẫu để ứng viên đọc và giải thích. Cách ứng viên trả lời sẽ bộc lộ những thiếu sót trong kế toán của họ.

4. “Nếu một công ty có ba tài khoản ngân hàng để thanh toán, thì số lượng sách tối thiểu cần có là bao nhiêu?”

Sử dụng điều này như một điểm bắt đầu trong cuộc phỏng vấn để khám phá kiến ​​thức của ứng viên về cơ quan đăng ký. Quan sát những phản ứng ban đầu và thảo luận về những kỹ năng bạn đang tìm kiếm. Mong đợi câu trả lời cho thấy tài khoản có liên quan như thế nào đến hoạt động kinh doanh.

5. “Bạn đã sử dụng phương pháp nào để đánh giá nợ xấu?”